Pozostałe czynności notarialne

Kancelaria Notarialna Agnieszki Baran zapewnia obsługę notarialną wszystkich czynności określonych ustawowo jako zakres obowiązków notariusza – profesjonalnie, sprawnie, w dogodnych terminach i z zachowaniem bezpieczeństwa prawnego. 

W razie pytań prosimy o kontakt z notariuszem w celu wyjaśnienia wątpliwości i umówienia terminu spotkania w kancelarii.

Poświadczenie dziedziczenia
Poświadczenie dziedziczenia

/

Pozostałe czynności notarialne

Notariusz Agnieszka Baran posiada doświadczenie w obsłudze notarialnej wszystkich spraw określonych ustawowo jako zakres obowiązków notariusza. Akty notarialne sporządzanie są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

Wśród pozostałych czynności notarialnych na wyróżnienie zasługują:

 • pełnomocnictwo,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji,
 • protokół z przebiegu czynności mających znaczenie prawne, w tym z odczytania poczty elektronicznej, otwarcia strony internetowej, wiadomości z komunikatora,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów,
 • przyjmowanie na przechowywanie pieniędzy i dokumentów,
 • sporządzanie projektów aktów notarialnych,
 • czynności poświadczeniowe.

Pełnomocnictwo

W zależności od tego, do załatwienia jakiej sprawy potrzebne jest pełnomocnictwo, można wyróżnić kilka jego form prawnych. Jeżeli pełnomocnik ma zostać umocowany do podpisania dokumentu w formie aktu notarialnego, pełnomocnictwo powinno zostać udzielone mu w formie aktu notarialnego (np. pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości). Jeżeli pełnomocnik będzie podpisywał w imieniu mocodawcy dokument z podpisem notarialnie poświadczonym, jego pełnomocnictwo również powinno czynić zadość tej formie (np. pełnomocnictwo do zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o.). Istnieje także szereg czynności, do dokonania których wystarczające jest udzielenia pełenomocnictwa w zwykłej formie pisemnej (np. pełnomocnictwa procesowe, do zawarcia umowy najmu, dzierżawy) i w tym przypadku nie trzeba zgłaszać się do notariusza.

Koszt pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego zależy od tego, czy umocowuje ono do dokonania jednej czynności (30,-zł netto), czy do więcej niż jednej czynności (100,- zł netto). Oryginał takiego pełnomocnictwa pozostaje w kancelarii notarialnej, a pełnomocnik lub mocodawca odpłatnie otrzymują jego wypisy.

Koszt poświadczenia własnoręczności podpisu pod pełnomocnictwem to 20,- zł netto bez względu na to, do ilu czynności umocowuje pełnomocnika.

Poświadczenia

Czynności poświadczeniowe to przede wszystkim:

 • poświadczenie zgodności kopii z okazanym notariuszowi dokumentem,
 • poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumencie,
 • poświadczenie daty na dokumencie (data pewna),
 • poświadczenie pozostawania przy życiu. 
Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię znaczenie planowanej czynności prawnej, wskażę jakie dokumenty i informacje należy przygotować oraz zapoznam z kosztorysem danej czynności.

Cennik notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W większości spraw wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy i wynosi: 

 • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem VAT.