Autres actes notariés

Le cabinet notarial d’Agnieszka Baran assure les services notariaux pour toutes les tâches définies légalement comme faisant partie des obligations du notaire pour les résidents de Varsovie et de la voïvodie de Mazovie – de manière professionnelle, efficace, aux horaires pratiques et en maintenant la sécurité juridique.

En cas de questions, veuillez contacter le notaire pour clarifier vos doutes et convenir d’un rendez-vous au cabinet.

Poświadczenie dziedziczenia
Poświadczenie dziedziczenia

/

Autres actes notariés

Notariusz Agnieszka Baran posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej wszystkich spraw określonych ustawowo jako zakres obowiązków notariusza. Akty notarialne sporządzanie są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

W zakresie innych czynności notarialnych na wyróżnienie zasługują:

 • udzielenie pełnomocnictw notarialnych,
 • zawieranie ugód notarialnych,
 • spisywanie oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • spisywanie protokołów, w tym z odczytania poczty elektronicznej, strony internetowej, wiadomości z komunikatora,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów,
 • przechowywanie pieniędzy i dokumentów,
 • projektowanie aktów, oświadczeń i dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej.
Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię znaczenie planowanej czynności prawnej, wskażę metodę wyliczania należnego podatku oraz jakie dokumenty i informacje należy przygotować.

Cennik notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W większości spraw spadkowych, wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy, na przykład wartości przedmiotu ugody, i wynosi: 

 • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).