Les affaires de famille chez le notaire

Le cabinet notarial d’Agnieszka Baran assure une assistance notariale complète pour les affaires de famille au bénéfice des résidents de Varsovie et de la province de Mazovie – de manière professionnelle, efficace, avec des plages horaires pratiques et en assurant la sécurité juridique.

En cas de questions, veuillez contacter le notaire afin de clarifier tout doute et prendre rendez-vous au cabinet.

sprawy rodzinne notariusz
sprawy rodzinne notariusz

/

Les affaires de famille

Notariusz Agnieszka Baran posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej czynności prawnych dotyczących spraw rodzinnych. Akty notarialne sporządzanie są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

W zakresie czynności notarialnych związanych ze sprawami rodzinnymi notariusz sporządza akty notarialne:

 • umowy majątkowe małżeńskie, 
 • u ustanowieniu intercyzy czyli rozdzielności majątkowej,
 • ugody w sprawach związanych z podziałem majątku,
 • podział majątku po rozwodzie,
 • umowy między małżonkami, których skutkiem są przesunięcia majątkowe,
 • umowy alimentacyjne z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji,
 • umowy o podział majątku wspólnego po rozdzielności majątkowej, separacji lub rozwodzie (w ramach czynności notarialnych dotyczących nieruchomości).
Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię zasady sporządzania umów dotyczących spraw rodzinnych, wytłumaczę znaczenie czynności prawnej, wskażę metodę wyliczania należnego podatku oraz jakie dokumenty i informacje należy przygotować.

Sprawy rodzinne – koszt notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku spraw rodzinnych, wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy, na przykład dzielonego majątku, i wynosi: 

 • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).