Notariusz na Saskiej Kępie

Kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:30, po wcześniejszym uzgodnieniu, również poza godzinami urzędowania kancelarii.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwe jest dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią.

 

Czynności dokonywane w kancelarii

Kancelaria realizuje wszystkie przewidziane prawem czynności notarialne, w tym z zakresu obrotu nieruchomościami, spraw spadkowych, rodzinnych, związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych. Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim. Gdy strona czynności notarialnej nie zna języka polskiego, konieczne jest przywołanie do tej czynności tłumacza przysięgłego. 

Notariusz sporządza umowy dokumentujące obrót nieruchomościami, w tym umowy sprzedaży, darowizny, zamiany.

Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia po osobie zmarłej. Przy zgodnej woli spadkobierców, może sporządzić także umowę o dział spadku. 

Testament notarialny

Notariusz redaguje testament notarialny tak, by jak najpełniej odzwierciedlał on wolę testatora i był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Protokół zgromadzenia spółki

Kancelaria obsługuje przedsiębiorców – zarówno osoby fizyczne, jak i spółki prawa handlowego. Notariusz sporządza umowy spółek, protokołuje zgromadzenia.

Notariusz Agnieszka Baran

Lubię wiedzieć, kto i z jaką sprawą przyszedł, wysłuchać klienta, być dla ludzi dostępna, zrozumieć w pełni ich potrzeby. Cenię sobie bezpośredni kontakt i zaufanie, którego nie sposób zbudować inaczej niż oferując swój czas i uwagę. Tak pracuję i daje mi to wiele satysfakcji.

Zapraszamy do kancelarii

Kancelaria znajduje się w Warszawie, dzielnicy Praga Południe, przy ul. Paryskiej 19/21 lok. 24, tuż obok wiaduktu Trasy Łazienkowskiej.