Les affaires successorales chez le notaire

La notaire Agnieszka Baran assure une prise en charge notariale complète des affaires successorales pour les résidents de Varsovie et de la Voïvodie de Mazovie – professionnellement, efficacement, à des horaires pratiques, et dans le respect de la sécurité juridique.

Pour toute question, veuillez contacter le notaire pour clarifier les doutes et convenir d’un rendez-vous au cabinet.

Poświadczenie dziedziczenia
Poświadczenie dziedziczenia

/

Les affaires successorales

Notariusz Agnieszka Baran posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej czynności prawnych dotyczących spraw spadkowych i związanych z dziedziczeniem. Akty notarialne sporządzanie są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

W zakresie czynności notarialnych związanych ze sprawami spadkowymi notariusz sporządza akty notarialne, w tym:

 • testament notarialny, 
 • notarialny akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dział spadku
 • odrzucenie spadku,
 • przyjęcie spadku.
Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię zasady sporządzania umów dotyczących spraw spadkowych, doradzę w sprawie testamentu, wytłumaczę znaczenie czynności prawnej, wskażę metodę wyliczania należnego podatku oraz jakie dokumenty i informacje należy przygotować.

Sprawy spadkowe – koszt notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku spraw spadkowych, wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy, na przykład dzielonego majątku, i wynosi: 

 • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).