Inheritance cases at the notary

Notary Agnieszka Baran provides full notarial services for inheritance cases for the residents of Warsaw and the Mazovian Voivodeship – professionally, efficiently, at convenient times, and with the observance of legal safety.

For any questions, please contact the notary to clarify any doubts and arrange a meeting at the office.

Poświadczenie dziedziczenia
Poświadczenie dziedziczenia

/

Inheritance cases

Notariusz Agnieszka Baran posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej czynności prawnych dotyczących spraw spadkowych i związanych z dziedziczeniem. Akty notarialne sporządzanie są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

W zakresie czynności notarialnych związanych ze sprawami spadkowymi notariusz sporządza akty notarialne, w tym:

 • testament notarialny, 
 • notarialny akt poświadczenia dziedziczenia,
 • dział spadku
 • odrzucenie spadku,
 • przyjęcie spadku.
Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię zasady sporządzania umów dotyczących spraw spadkowych, doradzę w sprawie testamentu, wytłumaczę znaczenie czynności prawnej, wskażę metodę wyliczania należnego podatku oraz jakie dokumenty i informacje należy przygotować.

Sprawy spadkowe – koszt notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku spraw spadkowych, wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy, na przykład dzielonego majątku, i wynosi: 

 • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).