Companies and entrepreneurs at the notary's office

The Notary’s Office of Agnieszka Baran provides full notarial services to companies and entrepreneurs operating in Warsaw and the Mazowieckie Voivodeship – professionally, efficiently, at convenient times, and with the observance of legal security.

If you have any questions, please contact the notary to clarify any doubts and to schedule a meeting at the office.

Zgromadzenie spółki u notariusza
Zgromadzenie spółki u notariusza

/

Companies and entrepreneurs

Notariusz Agnieszka Baran posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej firm i przedsiębiorców. Akty notarialne sporządzanie są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

W zakresie czynności notarialnych związanych ze sprawami dotyczącymi firm i przedsiębiorców notariusz sporządza akty notarialne, w tym:

 • sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 
 • sporządzenie umowy spółki jawnej,
 • sporządzenie umowy spółki partnerskiej, 
 • sporządzenie umowy spółki akcyjnej, 
 • sporządzenie umowy spółki komandytowej, 
 • sporządzenie umowy spółki komandytowo-akcyjnej,
 • sporządzenie statutu spółki akcyjnej, 
 • sporządzenie statutu spółki komandytowo-akcyjnej, 
 • sporządzenie statutu fundacji,
 • dokonanie zmiany umowy spółki lub statutu,
 • sporządzenie umowy wniesienia aportu,
 • sporządzenie protokółu ze zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • sporządzenie protokółu ze zgromadzenia wspólników spółki jawnej, 
 • sporządzenie protokółu ze zgromadzenia spółki partnerskiej, 
 • sporządzenie protokółu ze zgromadzenia spółki komandytowej, 
 • sporządzenie protokółu z walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej, 
 • sporządzenie protokółu z walnego zgromadzenia spółki akcyjnej,
 • sporządzenie oświadczenia wspólnika o objęciu udziałów lub akcji,
 • sporządzenie umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • sporządzenie umowy darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • połączenie, podział i przekształcenie spółek,
 • sporządzenie umowy sprzedaży przedsiębiorstwa,
 • ustanowienie pełnomocnictwa i prokury,
 • likwidacja spółki.
Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię znaczenie czynności prawnych dotyczących firm i przedsiębiorców, doradzę w sprawie umowy spółki lub fundacji, wytłumaczę znaczenie czynności prawnej, wskażę metodę wyliczania należnego podatku oraz jakie dokumenty i informacje należy przygotować.

Sprawy dotyczące firm i przedsiębiorców – koszt notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku spraw dotyczących firm i przedsiębiorców, wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy, na przykład kapitału zakładowego czy wartości sprzedawanych udziałów, i wynosi: 

 • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).