Other notarial services

Notary office of Agnieszka Baran provides notarial services for all activities defined by law as part of a notary’s duties for the residents of Warsaw and the Mazowieckie voivodeship – professionally, efficiently, at convenient times, and with respect for legal safety.

If you have any questions, please contact the notary to clarify any doubts and arrange a meeting at the office.

Poświadczenie dziedziczenia
Poświadczenie dziedziczenia

/

Other notarial services

Notariusz Agnieszka Baran posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej wszystkich spraw określonych ustawowo jako zakres obowiązków notariusza. Akty notarialne sporządzanie są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

W zakresie innych czynności notarialnych na wyróżnienie zasługują:

 • udzielenie pełnomocnictw notarialnych,
 • zawieranie ugód notarialnych,
 • spisywanie oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji,
 • spisywanie protokołów, w tym z odczytania poczty elektronicznej, strony internetowej, wiadomości z komunikatora,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów,
 • przechowywanie pieniędzy i dokumentów,
 • projektowanie aktów, oświadczeń i dokumentów,
 • składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej.
Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię znaczenie planowanej czynności prawnej, wskażę metodę wyliczania należnego podatku oraz jakie dokumenty i informacje należy przygotować.

Cennik notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W większości spraw spadkowych, wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy, na przykład wartości przedmiotu ugody, i wynosi: 

 • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).