Справи родинні у нотаріуса

Нотаріальна контора Агнешки Баран забезпечує повний нотаріальний сервіс для родинних справ на користь мешканців Варшави та Мазовецького воєводства – професійно, ефективно, з зручним графіком та забезпеченням юридичної безпеки.

У разі питань, будь ласка, зв’яжіться з нотаріусом, щоб прояснити будь-які сумніви та запланувати зустріч у конторі.

sprawy rodzinne notariusz
sprawy rodzinne notariusz

/

Справи родинні

Notariusz Agnieszka Baran posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej czynności prawnych dotyczących spraw rodzinnych. Akty notarialne sporządzanie są z zachowaniem najwyższych standardów prawnych, z dbałością o szczegóły i ze zrozumieniem wszystkich aspektów czynności prawnej.

W zakresie czynności notarialnych związanych ze sprawami rodzinnymi notariusz sporządza akty notarialne:

 • umowy majątkowe małżeńskie, 
 • u ustanowieniu intercyzy czyli rozdzielności majątkowej,
 • ugody w sprawach związanych z podziałem majątku,
 • podział majątku po rozwodzie,
 • umowy między małżonkami, których skutkiem są przesunięcia majątkowe,
 • umowy alimentacyjne z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji,
 • umowy o podział majątku wspólnego po rozdzielności majątkowej, separacji lub rozwodzie (w ramach czynności notarialnych dotyczących nieruchomości).
Porozmawiajmy
Notariusz Agnieszka Baran

W razie wątpliwości wyjaśnię zasady sporządzania umów dotyczących spraw rodzinnych, wytłumaczę znaczenie czynności prawnej, wskażę metodę wyliczania należnego podatku oraz jakie dokumenty i informacje należy przygotować.

Sprawy rodzinne – koszt notariusza

Taksa notarialna pobierana przez notariusza ustalana jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku spraw rodzinnych, wysokość bazowej taksy notarialnej zależna jest zwykle od wartości przedmiotu sprawy, na przykład dzielonego majątku, i wynosi: 

 • 100 zł przy wartości przedmiotu sprawy do 3000 złotych,
 • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 3000 do 10 000 zł,
 • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 10 000 do 30 000 zł,
 • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 30 000 do 60 000 zł,
 • 1010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł,
 • 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł,
 • 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, ale nie więcej niż 10 000 zł lub 7500 zł (dla I grupy podatkowej) przy wartości przedmiotu sprawy powyżej 2 000 000 zł.

Notariusz określi taksę notarialną na podstawie analizy dokumentów konkretnej sprawy. Prosimy o kontakt z kancelarią notarialną.

Dodatkowo notariusz pobiera opłatę za wypisy w wysokości 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Honorarium notariusza obłożone jest 23-procentowym podatkiem PTiU (VAT).